Privacy

De gegevens die u via deze website verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Essential Greece.

 

De persoonlijke gegevens die bij de inschrijving worden gevraagd, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de offertes naar de door u gekozen reisagent. De adressen noch de persoonsgegevens worden aan derden meegedeeld, niet gratis en niet tegen betaling. De abonnees zullen geen ongevraagde publicitaire boodschappen of direct marketing e-mail van derden toegestuurd krijgen.

Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen per e-mail mailto:info@essential-greece.be of per brief.

Bekijk ons magazine

 

In de kijker

In the picture